CO2 – Certificat d’idoneïtat en clàssics

Aquest any 2021, en aplicació de la Llei 16/2017 (sobre canvi climàtic), la Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya cobrarà per primera vegada l’impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2 als vehicles de tracció mecànica meritat durant l’any 2020. Aquest impost afecta tot tipus de vehicle de tracció mecànica. No obstant,Continua llegint “CO2 – Certificat d’idoneïtat en clàssics”